HomeNieuwsAfvalbeleid AVRI

Afvalbeleid AVRI

Publicatiedatum: 2 okt. 2018

Gemeenteraad 27-09-2018

Het afvalbeleid van AVRI is er op gericht om zoveel mogelijk grondstoffen uit het afval te halen. De AVRI zegt hierover:
''Wij stimuleren en motiveren inwoners om hun afval te scheiden, zodat herbruikbare afvalsoorten niet samen met het restafval worden verbrand. Inwoners die afval goed scheiden, worden beloond met een lagere afvalstoffenheffing. Naast een basisbedrag, dat voor iedereen gelijk is, betalen inwoners namelijk per keer dat zij restafval aanbieden.''

De SGP gaf onder andere in zijn bijdrage aan:

1. De AVRI heeft onvoldoende geprobeerd uit te leggen, waarom de aangekondigde maatregelen, genomen moeten worden. En dat de burger daar dan uiteindelijk beter van zou worden.

2. Hoe kan het dat de AVRI er al rekening mee houdt dat afval gedumpt wordt, of in de verkeerde afvalbak gestopt wordt.

3. Waarom moet het nog tot 1 oktober 2019 duren, voor het incontinentiemateriaal, luiers e.d. gescheiden wordt opgehaald.

4. Wil de gemeente subsidie verlenen aan verenigingen en instellingen om oud ijzer, oud papier e.d. in te zamelen? Hiermee beloon je de inzet van vrijwilligers en maak je mensen bewust dat afval scheiden zin heeft.

5. Neem de burger serieus. Maak bijvoorbeeld de eerste 4 zakjes die gestort worden kosteloos.

6. Hoe gaan we om met bedrijven die hun afval scheiden, maar hier geen aparte container voor hebben. Moet dit bij het bedrijfsafval, of kunnen we hier iets voor regelen.

De SGP staat volledig achter het scheiden van afval. Vanuit het oogpunt dat we zorgvuldig met Gods schepping moeten omgaan is dat ook onze plicht als bewoner van deze aarde. In de Bijbel lezen we dat de mens, u en ik, aangesteld zijn als rentmeester over de dingen, de planten, de dieren. Een rentmeester heeft o.a. 3 doelen. Hij heeft de opdracht om goed te zorgen voor de spullen van zijn heer, in ons geval zorgdragen voor de Schepping van God. De rentmeester heeft daarbij van die heer de volmacht gekregen om het goed te beheren. Dat is ook onze taak o.a. in het scheiden van afval. En ten derde moet hij ook verantwoording afleggen over de manier waarop hij dat gedaan heeft.

De SGP kiest voor de wijze van tariefberekening die gunstig is voor ouderen, gezinnen en minder draagkrachtigen.

De SGP steunde de motie die aan het einde van dit onderwerp werd ingediend, om bij de Avri aan te dringen op een tijdelijke oplossing voor incontinentiemateriaal voor in ieder geval de eerste drie kwartalen van 2019, totdat er een toereikende definitieve oplossing is.