HomeNieuwsBeleid Incidentele Particuliere Woningbouw

Beleid Incidentele Particuliere Woningbouw

Publicatiedatum: 29 jun. 2017

Gemeenteraad 29-06-17

In de raad van 29 juni 2017 is het IPW-beleid van de gemeente Zaltbommel aan de orde geweest.

Ons raadslid Lisa Biesheuvel hield daar zijn maiden speech. Hij hield zijn eerste rede i.v.m. zijn tijdelijke vervanging van ons zieke raadslid Teunis van Ooijen. Onderstaand zijn bijdrage, waarin helder het SGP-standpunt wordt verwoord.

 

Voorzitter,

In het aan de orde zijnde agendapunt vraagt het College voor een drietal zaken de instemming van de Raad.

In mijn bijdrage wil ik ingaan op het IPW-beleid als college-bevoegdheid.

 

De SGP-fractie is van mening dat de Gemeenteraad op hoofdlijnen moeten besturen.

Met de eerste vaststelling van het IPW-beleid is een kader vastgesteld waarbinnen het College IPW-aanvragen kan afhandelen, zonder telkens naar de Raad te moeten om een verklaring van geen bedenking te vragen.

Bij de evaluatie in 2012 van het IPW-beleid is de vrijheid van handelen van het College echter door de Raad ingeperkt.

 

Naar onze mening vertraagt dat het proces onnodig. Dat is niet in het belang van onze burgers.

En zoals de wethouder in de carrousel ook aangaf vraagt het werken met de komende Omgevingswet ook om een korte doorlooptijd.

 

Als ik goed heb begrepen wordt de Raad toch nog bij iedere IPW-aanvraag tijdig voorzien van een Informatienota, zodat indien gewenst de aanvraag kan worden geagendeerd.

Iedere IPW-aanvraag aan de Raad voorleggen is voor de SGP-fractie dan ook onnodig.

 

De SGP-fractie kan dus instemmen met de aanpassing waarbij het college de bevoegdheid krijgt om binnen de door de Raad vastgestelde kaders IPW-aanvragen af te handelen. Dat is goed voor onze inwoners en goed voor ons als Raad, omdat wij dan meer tijd krijgen om ons te richten op de meer beleidsmatige zaken.