HomeNieuwsGebiedsgericht werken

Gebiedsgericht werken

Publicatiedatum: 12 mei 2018

 

Passages uit het Bestuursakkoord 2018-2022

Rol en positie dorps- en wijkraden

We nodigen wijk- en dorpsplatforms uit om verbinding te zoeken met lokale bedrijven, scholen, verenigingen en instellingen om een optimale vertegenwoordiging te garanderen van de lokale samenleving in wijk of dorp. Daarom willen we ook dat vacatures in de platforms zo breed als mogelijk bekend worden gemaakt. De budgettering van de platforms en de ondersteuning vanuit de gemeente actualiseren we. Als het nodig is passen we dit aan of breiden we het uit. We houden aandacht voor het feit dat de platforms geen vierde bestuurslaag mogen worden. Het werken aan de hand van een gebiedsplan - van korte tot middellange termijn - zien wij als na te streven werkwijze. Dit geeft duidelijkheid en maakt de inzet van mensen en middelen effectiever en controleerbaar.

Rol en positie dorps- en wijkcoördinatoren

We vinden dat de koppeling van gebiedsgericht werken en de inspanningen van de gemeentelijke organisatie verbeterd moet worden. In de praktijk betekent dit dat het zichtbaar moet zijn hoe de initiatieven vanuit de samenleving hun plaats krijgen binnen de organisatie en wat de werkwijze van de organisatie is. De dorps- en wijkcoördinatoren in de organisatie krijgen hiervoor meer tijd en mandaat.

Gebiedswethouders

Het gebiedsgericht werken binnen het college wordt uitgevoerd door de wethouder die ook verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering. Dit zorgt ervoor dat effecten van gebiedsgericht werken voor de organisatie beter te coördineren zijn. Per dorp en wijk(en) wijzen we een verantwoordelijke gebiedswethouder aan, zoals dat afgelopen periode ook het geval was. We versterken de zichtbaarheid van de gebiedswethouder.