HomeNieuwsGeen herindeling maar wel samenwerking

Geen herindeling maar wel samenwerking

Publicatiedatum: 12 mei 2018

Passages uit Bestuursakkoord 2018-2022

Geen actie richting herindelen met Maasdriel
Het gemeentebestuur neemt in de komende bestuursperiode geen actie ter voorbereiding van een
herindeling. Herindeling is naar onze mening geen doel op zich. De gemeente Zaltbommel kent geen(voorzienbare) problemen in haar dienstverlening aan de samenleving dan wel haar bedrijfsvoering waarvoor herindelen noodzakelijk is. Voor zover wij dit kunnen beoordelen, geldt dat ook voor de gemeente Maasdriel. Op korte termijn verzoeken we daarom de Commissaris van de Koning om de benoeming van een vaste burgemeester ter hand te nemen.

Ambtelijke samenwerking Maasdriel en BVEB uitbouwen
De samenwerking met de gemeente Maasdriel in de BVEB (Bedrijfsvoerings Eenheid Bommelerwaard) lijkt succesvol. Dit verbeteren we waar nodig en bouwen we verder uit. De focus blijft liggen op uitvoeringstaken met een lage(re) beleidscomponent. We vragen de raden van beide gemeenten de beleidsonderwerpen aan te geven waarop autonome besluitvorming moet blijven bestaan.