HomeNieuwsHuisvesting arbeidsmigranten

Huisvesting arbeidsmigranten

Publicatiedatum: 12 mei 2018

Passage uit Bestuursakkoord 2018-2022

In mei 2018 is het ‘Plan van aanpak Huisvesting arbeidsmigranten Zaltbommel 2018’ door de gemeenteraad aangenomen. Dit plan van aanpak vormt een goede herstart om te komen tot een nieuw beleid. We streven naar een spoedige uitvoering van het plan van aanpak. Om tot het beleid te komen gaan we onder andere in gesprek met een breed maatschappelijk panel. Alle inwoners kunnen hun input voor het beleid geven via een enquête.

Een belangrijk element van het nieuwe beleid is het onderscheid tussen seizoenarbeiders en arbeidsmigranten. De eerstgenoemde groep werkt kortdurend tijdens een bepaalde periode in een jaar hier, de tweede groep doet dit op vaste basis. Beide groepen moeten in een fatsoenlijke woning kunnen wonen. Of dit nu op het terrein van een werkgever of elders in een plaats is. In het beleid moeten ook duidelijk uitgangspunten komen over de aantallen arbeidsmigranten per woning en per plaats.