HomeNieuwsHulpdiensten, veiligheid en handhaving

Hulpdiensten, veiligheid en handhaving

Publicatiedatum: 12 mei 2018

Passages uit Bestuursakkoord 2018-2022

Hulpdiensten snel ter plaatse

Als er een situatie ontstaat waarbij een beroep op hulpdiensten noodzakelijk is, moeten die er snel zijn. Spoedritten van de Ambulance in de gemeente Zaltbommel moeten overal op tijd kunnen zijn. Om dit te bereiken zetten we alle middelen in die hieraan bij kunnen dragen.

Behoud huidige brandweerposten
De hulpverlening door brandweerkorpsen houden we op peil. We houden goed contact met brandweervrijwilligers en stimuleren werving van nieuwe vrijwilligers.

 

Bezetting politiekorps op peil houden
Het tegengaan van criminaliteit en overlast vraagt om alertheid, van burgemeester tot burger. Ook vraagt het om zichtbaar aanwezige politie. De rijksoverheid zet in op een inkrimping van het aantal agenten in de regio waaronder Zaltbommel valt. We gaan tot het uiterste om in Zaltbommel de bezetting van het politiekorps op peil te houden. Aanvullende inzet op veiligheid is breed, waarbij de overlast van hangjongeren, drugsgebruik en -dealen een hoge prioriteit blijft houden. Alle middelen waarop we als gemeente zelf invloed kunnen uitoefenen worden ingezet. Bijvoorbeeld het inzetten van cameratoezicht op onveilige plaatsen. Overigens naast de inzet van BOA ’s en straatcoaches.

 

Inzet op handhaving om drugsproductie en –gebruik tegen te gaan
De gemeente wordt geconfronteerd met een zorgwekkende toename van zowel drugsgebruik, drugsdumpingen als drugslaboratoria. We zetten in op handhaving en op samenwerking met partners in de regio om het gebruiken en het maken van drugs tegen te gaan.