HomeNieuwsInzameling oud papier

Inzameling oud papier

Publicatiedatum: 18 jun. 2019

Het inzamelen van oud papier door verenigingen komt mogelijk ten einde. De AVRI wil het anders gaan regelen en daarmee kosten besparen. Voor de burger kan dit voordeel opleveren in de tarieven van de AVRI. Voor de verenigingen moet wel een oplossing komen. Namens de gehele raad heeft de CU daarom een motie ingediend. De strekking van de motie is dat de AVRI met goede en uitvoerbare alternatieven moet komen, waardoor het voor verenigingen blijvend rendabel is om zich via bijverdiensten in  te zetten voor milieu en maatschappij.

De SGP heeft deze motie volmondig ondersteund. De motie is unaniem aangenomen.