HomeNieuwsKeuze nieuw zwembad financieel onverantwoord

Keuze nieuw zwembad financieel onverantwoord

Publicatiedatum: 26 feb. 2018

Gemeenteraad 22-02-18

De bijdrage van Geert Bok is hieronder te lezen. In deze video zijn ook de interrupties en respons daarop te zien:

Opname raadsvergadering

 

Bijdrage

Het bedrag uit de voorjaarsnota voor zwembad met sporthal was voor de SGP al slikken omdat het hoger is dan we als SGP in gedachten hadden. Maar het was verdedigbaar. En een instructiebad met een nieuwe sporthal moeten er zeker komen.

Op dit moment wordt er jaarlijks € 657.000 aan het zwembad + sporthal uitgegeven. Voor de SGP was dat de max. En dan hebben we de taakstelling die er eerder deze raadsperiode stond nog vergeten. 

Nu lag er een college voorstel waarbij de jaarlijkse lasten stijgen naar € 845.000. Om het wat mooier te maken wordt dit gedempt met een reserve. Een amendement van de coalitie partijen deed er nog en schepje bovenop. Jaarlijks € 915.000. Maar dan moet het aantal bezoekers van het zwembad wel stijgen naar 90.000 i.p.v. 75.000 in het college voorstel. In de ons bekende meeste recente cijfers (uit 2015) trok het zwembad 45.000 bezoekers. Een verwacht aantal van 90.000 bezoekers is dan in de ogen van de SGP niet realistisch. 

Met verbazing heeft de SGP de haast gadeslagen waarbij dit financieel ingrijpende plan door de besluitvorming wordt gejaagd. Een gemiddeld zwembad en/of sporthal staat er een jaar of 40. Zonder al te veel achtergrondinformatie is een besluit genomen. In 2012 was er bij de discussie over het zwembad een goede onderlegger, waarin zwembadbezoekers in kaart zijn gebracht. Nu ontbreekt deze informatie. Ik heb deze informatie er nog eens bij gepakt.  

Een aantal relevante feiten hieruit:

1. Onze inwoners maken meer gebruik van Sportiom in Den Bosch (13%) dan van Zwembad Akwamarijn (11%). Van De Kikvors (10%) werd ongeveer evenveel als van Zwembad Akwamarijn gebruik gemaakt. Een aanzienlijk deel van de inwoners (7%) maakt gebruik van De Kreek in Kerkdriel;

2. Landelijk is het recreatieve zwembadbezoek de afgelopen jaren licht teruggelopen, overigens loopt ook het aantal leden van de zwembond (mensen die aan wedstrijdzemmen doen) langzaam maar gestaag terug;

3. Sportfondsen voorziet dat het aantal inwoners van de gemeente Zaltbommel in combinatie met de onzekere financieel economische situatie onvoldoende draagvlak biedt voor de realisatie van een 25-meter zwembad. Gezien de bovenstaande ontwikkelingen acht Sportfondsen twee scenario’s realistisch:

  • Een instructiebad van bijvoorbeeld 15 x 10 meter dat wordt gerealiseerd grenzend of geïntegreerd in een nieuwe sporthal bij het Cambium College
  • In samenwerking met de gemeente Maasdriel komen tot 1 nieuw zwembad van 25meter voor beide gemeenten. Dit is het scenario dat ook door de beide zwemverenigingen wordt voorgestaan.

De SGP kan met deze informatie in het achterhoofd niet plaatsen dat nu toch is gekozen voor een zwembad dat én een 25 én een 15 meter bad bevat. 

Politiek is keuzes maken. Die 2,5 miljoen uit de reserve gaat te koste van iets. Van de rotonde bij de Jumbo Gameren? Of de verlichting van het fietspad langs de Ouwelsestraat? Of is er straks geen geld meer voor andere verkeersmaatregelen? 

De SGP vond en vindt het voorstel onvoldoende doordacht en daarmee onverantwoord. Daarom hebben we tegen het voorstel gestemd.Daarmee zullen we niet de populariteitsprijs ontvangen, maar dat kan ook niet het hoofddoel van een gemeenteraad zijn.