HomeNieuwsKeuzes omtrent zwembad en sporthal

Keuzes omtrent zwembad en sporthal

Publicatiedatum: 26 okt. 2017

Gemeenteraad 26-10-17

Het raadsvoorstel wat in deze vergadering aan de orde kwam is als volgt:

Het college stelt u voor;
1.In te stemmen met de voorkeurskeuze van het college voor de Oude Bosscheweg als locatie van de nieuwe gecombineerde sporthal met zwembad;
2. Te kiezen voor een zwemvoorziening met minimaal een zesbaans bad en peuterbad en het geheel verder uit te werken in een Programma van Eisen waarin ook verdere gewenste voorzieningen ter besluitvorming worden voorgelegd.
3. Ten behoeve van de verdere planvorming een voorbereidingskrediet van € 80.000 te verlenen en dit in mindering te brengen op het in de Voorjaarsnota 2018 opgenomen investeringsbedrag.

De overwegingen waarom de SGP het voorstel steunt zijn:

1.     De SGP vindt het een goede zaak dat het zwembad centraal in de Bommelerwaard komt, bij de grootste kern en niet in een hoek van de Bommelerwaard. De SGP heeft daar de afgelopen tijd steeds voor gestaan.

2.     De SGP vindt het prima dat gymzaal/sporthal in één onderkomen gebouwd wordt met een zwembad. Dit zeker ook vanuit kostenoverwegingen.

3.     Het is heel goed dat de locatie in de nabijheid van het Cambium en de Gomarus ligt.

4.     De SGP streeft voor een zwembad wat minimaal een instructiebad is.

Voorbehouden

De SGP maakt een voorbehoud betreffende het kosten aspect (kosten dienen zo dicht mogelijk bij het beschikbare budget te liggen) en de zondagsopenstelling (SGP is tegen openstelling op zondag van sporthal en zwembad) en zal hier bij verdere behandeling van het onderwerp, indien nodig, op terug komen