13 juli 2023

Raadsvergadering 13 juli 2023

Jaarstukken Zaltbommel

Het is zo normaal geworden de afgelopen jaren, dat de verwondering ontbreekt over de financiële situatie in Zaltbommel. In tegenstelling tot veel andere gemeenten is er voldoende geld om de komende jaren alle plannen te realiseren. Het grootste probleem vormt de capaciteit. Er is sprake van personeelsverloop. Daarin zijn we als gemeente Zaltbommel niet uniek, maar het vertraagt wel een aantal plannen. Bij de SGP overheerst echter de tevredenheid. De basistaken zijn op orde. De wegen liggen er netjes bij. Het groenonderhoud kan altijd beter, maar daar wordt niet op bezuinigd. En er zijn voldoende mogelijkheid om te bouwen. Dat kleine en grote projecten dan vertraging oplopen is jammer. Maar niet onoverkomelijk.

Molendel Gameren - We bouwen maar door in Zaltbommel

 De media zijn het niet ontgaan. Zo meldde het Brabants Dagblad deze week dat Zaltbommel veel meer bouwt dan andere gemeenten in Nederland. Dat is ook hard nodig. Als SGP vinden we dan wel dat er een goede spreiding moet plaatsvinden. Niet alles in de stad Zaltbommel. Ook in elk dorp moet gebouwd worden. Gameren is voor de komende jaren weer voorzien in een bouwmogelijkheid voor 103 woningen in het plan Molendel. Overigens niet het enige plan dat in Gameren dat onderhanden is. De zorgen over het verkeer van omwonenden van plan Molendel neemt de SGP serieus. Daarom hebben we een unaniem gesteunde motie ingediend om een tweede ontsluiting op de Ridderstraat of Peperstraat te maken. In dezelfde motie hebben we vastgelegd dat we geld gaan vrijmaken om de Hendrikstraat op te knappen.

Raadsvergadering 13 juli 2023