14 december 2023

Raadsvergadering 14 december 2023

Raadsvergadering 14 december 2023

In de laatste gemeeteraadsvergadering van 2023 werden in het debatgedeelte een tweetal interessante agendapunten behandeld.

1. Rapport Rekenkamerrapport over ondermijning.
De SGP was bij monde van onze fractievoorzitter G. Bok kritisch positief over het rapport. Het onderzoek is beperkt, zodat hij zich afvroeg of het daarom wel representatief is. Landelijke trends die in het rapport worden genoemd kun je niet zomaar doortrekken naar Zaltbommel. Het grootste prbleem wat hij noemde was de politiecapaciteit. Vormen van ondermijning die we zien moeten wel aangepakt worden. Meer capaciteit bij de politie is helaas geen taak van de gemeente.
De motie van de VVD en CU, die oproept om met de aanbevelingen uit het rapport aan de slag te gaan is ook door de SGP ondertekend.

2. Plan met 139 Flexwoningen bij De Tol
Na op diverse plaatsen in de gemeente te hebben onderzocht of er flexwoningen gebouwd zouden kunnen worden, is het college terecht gekomen bij de Tol in Bruchem. Hier worden 139 flexwoningen gerealiseerd.
Een motie van de PvdA om 50% van de woningen toe te wijzen aan de lokale woningzoekenden leidde tot discussie. Alle partijen willen dit, maar de wethouder wees op de problemen die deze motie met zich mee zou kunnen brengen. Daarop werd de motie zodanig aangepast dat geen vast percentage meer werd genoemd. Met uitzondering van SP werd deze motie raadsbreed aangenomen.