25 januari 2024

Raadsvergadering 25-01-2024

Niet veel onderwerpen, maar wel een belangrijk thema op de agenda vanavond: Biodiversiteitsplan. Een onderwerp waar wij als SGP waarde aanhechten. Ook mooi om te zien dat het is ingebracht door de wethouder die namens de SGP in het college zit. Er is een analyse gemaakt hoe het is gesteld met de biodiversiteit en welke maatregelen we kunnen nemen om deze te versterken of te herstellen. Sluit ook aan bij wat in ons verkiezingsprogramma staat: “We hebben als goede beheerders te zorgen voor de schepping in de breedste zin van het woord”.


Waar we, in de voorbereiding aandacht voor hebben gevraagd is het evenwicht te bewaren tussen Biodiversiteit, bouwen en de voedselvoorziening. Daarnaast ook belangrijk om voor dit onderwerp te zoeken naar samenwerking met onze agrariërs. Dit alles is toegezegd, vandaar dat we van harte hebben ingestemd met dit voorstel.