HomeNieuwsOndersteuning in het gezin

Ondersteuning in het gezin

Publicatiedatum: 12 mei 2018

Passages uit Bestuursakkoord 2018-2022

Versterken Buurtteams en Buurtzorg jong voor laagdrempelige zorg in de buurt
We bouwen de inzet van de Buurtteams en Buurtzorg Jong uit. Waar nodig versterken we de teams. Aandachtspunt blijft de neutraliteit als het gaat om de keuze van zorgverleners. Om de kwaliteit en het functioneren van Buurtteams en Buurtzorg Jong te monitoren wordt er elke twee jaar een evaluatie uitgevoerd.

 

Evaluatie relatie met Veilig Thuis
Kinderen hebben het recht om veilig te zijn en om beschermd te worden tegen kindermishandeling. De gevolgen van mishandeling zijn groot. Daarom is het belangrijk dat er extra wordt ingezet op het voorkomen, signaleren en stoppen van kindermishandeling. Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, moet laagdrempelig bereikbaar zijn en bekend bij alle inwoners van de gemeente Zaltbommel. Voor slachtoffers van huiselijk geweld moet er passende hulp en/of een veilige opvang zijn.

De gemeente evalueert de huidige relatie met Veilig Thuis. Met name de schaalgrootte, afstand en werkwijze van deze organisatie zijn belangrijke punten van aandacht. We streven daarbij naar kortere wachttijden en meer efficiency op dit onderdeel van zorg.

 

Aanpak personen met verward gedrag
Het aantal personen met verward gedrag op straat neemt toe. Dat komt doordat er veel minder GGZ-bedden zijn en problemen worden niet tijdig herkend. Soms blijft hulp uit. De politie, de GGZ, de Spoedeisende Hulp-afdeling van het ziekenhuis en de buurtteams maken afspraken over wat te doen bij het aantreffen van mensen met verward gedrag. We vinden dat mensen die verward gedrag vertonen niet thuishoren in een politiecel. Ze verdienen de aandacht van de omgeving en hulp. De samenleving zal meer oor en oog moeten krijgen voor buren die ‘anders’ zijn.

Samen met de GGZ maken we afspraken over hoe mensen met verward gedrag in hun eigen situatie kunnen worden ondersteund, hoe netwerken betrokken worden, signalen uit de samenleving worden opgepakt en voorkomen wordt dat mensen afhankelijk worden van de GGZ. Wij zetten, in het kader van het hervinden van de eigen kracht, in op zelfhulpgroepen voor mensen met verward gedrag en op de beschikbaarheid van woonruimte. Voor mensen met verward gedrag dat leidt tot gevaarlijke situaties, moeten vanzelfsprekend andere passende maatregelen worden genomen.

 

Eén huishouden, één plan, één aanpak
Het adagium ‘Eén huishouden, één plan, één aanpak’ maken we verder concreet in de gemeentelijke organisatie. Samen met onze partners zetten we dit krachtig door. Identiteitsgebonden zorg blijft hierbij tot de mogelijkheden behoren en dient goed onder de aandacht worden gebracht.