HomeNieuwsOntwikkelingen Poorterij

Ontwikkelingen Poorterij

Publicatiedatum: 4 jun. 2015

Gemeenteraad 04-06-2015

Aan de orde kwamen vooral een viertal zaken:

  • Communicatie richting de raad was niet goed. We moesten als raadsleden zaken uit de pers vernemen, die nog niet aan ons waren gemeld. De wethouder heeft aangegeven dat de communicatie richting de raad niet goed geregeld was. Er komt op korte termijn (net na de zomer) een procesvoorstel.
  • Gevolgen faillissement BCG-groep: Het college hoorde in een laat stadium dat er financieringsproblemen waren. Voorstel werd toen gedaan om € 70.000 te betalen aan de artiesten. De SGP heeft hier direct tegen geageerd, omdat artiesten ondernemers zijn en daarom zelf hun verlies moeten nemen. Toen bekend werd dat BCG-groep failliet was, heeft het college het betalingsvoorstel (terecht) ingetrokken. Voorstel had nooit gedaan mogen worden.
  • Wethouder Zondag is tegelijk wethouder en bestuurder van NV De Poorterij. Dit geeft wrijving. Er is mogelijk sprake van belangenverstrengeling. Dit wordt onderkend. Er zal een gesprek gaan plaatsvinden met de andere aandeelhouder om de wethouder als bestuurder terug te trekken.
  • Afspraken met nieuwe partij, nl. CMN-groep: Ieder kwartaal wordt gerapporteerd over omzet, bezoekersaantallen e.d. Vervolgens wordt dit aan de raad gecommuniceerd.