HomeNieuwsRegionaal beleidsplan en Regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Regionaal beleidsplan en Regionaal risicoprofiel Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Publicatiedatum: 24 okt. 2019

 

Door het verantwoordelijke collegelid burgemeester van Maren is het Regionaal beleidsplan en het Regionaal risicoprofiel ter bespreking voorgelegd. De SGP kan zich hier in vinden. Wel miste de SGP de risico’s van het laagvliegen door Defensie. Dit verzoek is meegenomen in de Zienswijze die namens de gemeenteraad naar de veiligheidsregio is gestuurd: Tevens verzoeken wij u een luchtvaartincident in het laagvlieggebied (Bommelerwaard) op te nemen als risico in het risicoprofiel. De Bommelerwaard is aangewezen als laagvlieggebied. Hiermee gaan risico’s gepaard. Het incident met de hoogspanningslijnen destijds is hiervan een voorbeeld. Dit risico dient dan ook een duidelijke plaats te krijgen in het risicoprofiel.