HomeNieuwsSchriftelijke vragen n.a.v. extra subsidie podiumkunsten

Schriftelijke vragen n.a.v. extra subsidie podiumkunsten

Publicatiedatum: 10 feb. 2016

Vandaag (8 februari 2016) ontvingen wij de informatienota met als onderwerp “Extra subsidie 2015 voor stichting Podiumkunsten”. De SGP-fractie heeft hierbij de volgende vragen:

 

  1. Wat is er de reden van dat het college nog geen streep gezet had onder de volgens haar vervelende periode van het faillissement van de BC-groep (BCG)? Waar was het college in het kader van dit faillissement nog mee bezig?
  2. Had het college niet eerder kunnen bedenken dat de stichting door dit faillissement “verliezen” zou leiden?
  3. Klopt het dat op het moment van afsluiten van de overeenkomst met de CMN-groep al bekend was dat de volledige subsidie van het eerste halfjaar al gebruikt was? Zo ja, waarom is hier dan bij het afsluiten van deze overeenkomst geen rekening mee gehouden?
  4. Is het college met ons van mening dat er door deze extra subsidieverstrekking sprake is van precedentwerking? Andere stichtingen kunnen bij een faillissement van een opdrachtnemer ook om geld komen vragen…

 

In de informatienota van 27 maart 2015 wordt aangegeven dat NV de Poorterij tot recent niet op de hoogte was van de exacte financiële situatie van de BCG. Naar nu blijkt, was reeds in januari 2015 bekend dat BCG cashflow problemen had. In januari 2015 werd namelijk in verband hiermee zowel de subsidie van het eerste als van het tweede kwartaal uitbetaald. Hierbij de volgende vragen:

 

  1. Waarom zijn deze cashflow problemen voor het college geen aanleiding geweest om verscherpt toezicht te houden op de BCG? Is gevraagd naar de redenen van deze cashflow problemen? Zo ja, wat was hierop de reactie? Is toen overwogen om te stoppen met de BCG?
  2. In de informatienota van 27 maart 2015 geeft het college aan dat zij de op dat moment beschikbaar gestelde € 70.000 in mindering wil brengen op de beschikbaar gestelde subsidie voor 2015 t/m 2019. Waarom wordt dit nu niet gedaan?
  3. Tijdens de carrousel van 9 april 2015 heeft de wethouder aangegeven dat op 23 maart 2015 pas aangegeven is door BCG dat zij de rekeningen niet meer kon betalen. “Ik zal het echt nooit meer vergeten” aldus de wethouder. Hij leek toen compleet verrast te zijn door de verstrekte informatie op 23 maart 2015. Hoe verhoudt zich dit tot het feit dat in januari dus al bekend was dat BCG liquiditeitsproblemen had?

Hans Waaijenberg (SGP)