HomeNieuwsUitgelicht: Betaalbaarheid grafrechten

Uitgelicht: Betaalbaarheid grafrechten

Publicatiedatum: 10 nov. 2016

Passage uit Algemene Beschouwingen over begroting 2017:

Voorzitter, sinds 2005 ben ik persoonlijk betrokken bij de SGP fractie in onze raad. Eén van mijn eerste activiteiten was het mee opstellen van het verkiezingsprogramma van 2006. Daar kwam m.b.t. lijkbezorging hetzelfde in te staan als waar de SGP nog steeds voor staat:

De SGP is geen voorstander van het kostendekkend maken van de lijkbezorging. Het begraven van onze inwoners is een gemeenschappelijk recht en een plicht waarvoor geen financiële drempels opgeworpen mogen worden.

Respectievelijk acht en vier jaar geleden vermeldden de verkiezingsprogramma s van de SGP in vergelijkbare woorden het belang van een betaalbare lijkbezorging.

Voorzitter, tijdens de jaarlijkse kernbezoeken is de betaalbaarheid van de grafrechten een terugkerende zorg van onze inwoners. En dan maakt het niet uit of we in Poederoijen, Nederhemert, Brakel of Zaltbommel zijn.

Een aantal jaren geleden moest onze gemeente fors bezuinigen of meer geld binnen halen. Om het wat aangenamer te laten klinken is dat gebeurd onder de naam ombuigingsvoorstellen. OZB verhogen valt nogal op. Dus dat is niet gebeurd. Wel is in 2010 ingezet op het meer geld binnenhalen via de grafrechten. Dan gaat het om een bedrag van 120.000 EURO. Structureel! Terecht dat de SGP daar destijds niet mee akkoord is gegaan.

Voorzitter, dit gaat ergens over. In 2010 was iemand die de grafrust van zijn vader of moeder of wie dan ook wilde handhaven voor een dubbel graf 382 EURO kwijt voor tien jaar. Dit bedrag is schoksgewijs verhoogd naar 1.120 EURO zes jaar later, vrijwel drie keer zoveel. En dan kloppen 70-plussers bij ons aan, die meerdere brieven met de vraag of er verlengd moet worden tegelijk binnen krijgen. De SGP vindt dit onverantwoord.

Dat kostendekkendheid van de lijkbezorgingsrechten is losgelaten, vinden wij een goede zaak. Als SGP hebben we daar ook onze waardering voor uitgesproken. Helaas moeten we constateren dat dit geen enkel effect heeft gehad op zowel de hoogte van de grafrechten, als het onderhoud.

Voorzitter, de vraag aan het college: hoe kan dit? Hoe heeft de wethouder de suggestie kunnen wekken dat de lijkbezorging voor onze inwoners goedkoper zou worden?

Voorzitter, aangenaam verrast, dat is de SGP met de woorden van de ZVV en het CDA bij de voorjaarsnota over de kosten van de lijkbezorging. Ook wat deze partijen betreft mag het goedkoper. Mooie woorden is één. Nu de daden. De SGP komt straks met een motie om de kosten van de lijkbezorging structureel te verlagen. Laten we dit gewoon voor de verkiezingen regelen. In het belang van onze inwoners.