HomeNieuwsUitgelicht: Goed wonen

Uitgelicht: Goed wonen

Publicatiedatum: 8 nov. 2018

 

Passage uit Algemene Beschouwingen over begroting 2018:

De richting die onze gemeente wat de SGP betreft op moet gaan bewegen kan wat ons betreft worden gevat in twee speerpunten. Dat zijn goed wonen en prima werken. Niet zo spannend zult u denken, maar die richting betekent wel wat.

Twee opmerkingen over beide speerpunten samen:

Als eerste de samenhang tussen wonen en werken. De SGP heeft het al vaker voor het voetlicht gebracht. Wonen en werken zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Waar werk verdwijnt, verdwijnen mensen en omgekeerd.

Als tweede wil ik noemen dat er wat de SGP betreft sprake moet zijn van een beheerste groei. We gaan niet de nummer één industriestad worden of de gemeente met het grootste verglaasde oppervlakte. De SGP heeft ook geen behoefte om een Vinex wijk van Den Bosch te gaan worden. Wat de SGP betreft blijven plannen voor zulke grootschalige woningbouw voorbehouden aan plaatsen zoals Houten, om maar een willekeurig voorbeeld te noemen.

Woningbehoefte

Dan wat meer specifiek over wonen. Op dit moment is er een behoorlijke behoefte aan woningen. Een behoefte die voor een groot gedeelte de afgelopen jaren is gegroeid maar door de jaren van relatieve crisis niet naar buiten kwam. Dat zorgt nu voor een duidelijke piek. Die piek brengt de verleiding om heel snel heel veel meer woningen neer te zetten. Daar heeft de SGP ook niets op tegen, maar we vinden wel dat kwaliteit hierin voor kwantiteit gaat.

Snel honderden energie slurpende woningen neerzetten waar over twintig jaar geen behoefte meer aan is vinden wij geen goed idee. Bouw duurzame woningen die tientallen jaren meekunnen en die geschikt zijn voor meerdere doelgroepen. We vinden daarin de combinatie van wonen er zorg een hele mooie. Wellicht is er een behoefte aan zgn. kangoeroewoningen. We zijn erg benieuwd naar de uitkomst van het recent gehouden woningbehoefte onderzoek. Laat de daarin door onze bewoners uitgesproken behoefte leidend zijn voor de woningbouwplannen.

Huisvesting arbeidsmigranten

Als het gaat over werken mag de huisvesting van arbeidsmigranten niet onbenoemd blijven. Achter de schermen lijken er goede stappen te worden gezet naar een nieuw doorwrocht beleid. Dat proces gaan we niet doorkruisen door nu boude uitspraken te doen over wat zo ’n nieuw beleid moet gaan bevatten.