HomeNieuwsUitgelicht: Herindeling

Uitgelicht: Herindeling

Publicatiedatum: 9 nov. 2017

Passage uit Algemene Beschouwingen over begroting 2018:

En de herindeling? Er is slechts een besluit genomen tot uitstel. Voorzitter, de SGP blijft erbij dat het de inwoners van Zaltbommel absoluut niet dient om samen te gaan met gemeente Maasdriel. En dat is nu niet en ook na de verkiezingen niet. Moet het nog duidelijker? Er komt na de verkiezingen geen college met daarin de SGP, dat verdere stappen zet richting een herindeling. 
Recent heeft de SGP uitgesproken op dit moment niet verder te willen gaan met de overheveling van taken in de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard. Toen kenden wij nog niet de volgende mogelijk bijzonder vervelende passage uit het regeerakkoord over herindeling:

…het proces helemaal van onderop laten komen levert ook niet altijd een optimaal resultaat op. Een proces van herindeling is gewenst voor gemeenten die langjarig en in hoge mate afhankelijk zijn van gemeenschappelijke regelingen voor essentiële taken. Het is dan aan de provincie de herindelingsprocedure … te starten…

Voorzitter, dat klinkt alsof Zaltbommel erin is getrapt door samen met Maasdriel in een gemeenschappelijke regeling de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard op te richten. Zo krijgt de financiële steun voor samenwerking vanuit de provincie mogelijk wel een hele nare nasmaak.

Graag krijgen wij van het college een antwoord op de volgende vragen:

1.       Hoe ziet het college in het licht van deze paragraaf de opgestarte Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard?

2.       Onderschrijft het college de visie van de SGP dat, in ieder geval totdat er duidelijkheid is over de werking van deze passage, de Bedrijfsvoeringseenheid Bommelerwaard niet moet worden uitgebreid met welke extra taak dan ook?