HomeNieuwsUitgelicht: Stabilisatie van de structurele uitgaven

Uitgelicht: Stabilisatie van de structurele uitgaven

Publicatiedatum: 6 aug. 2019

Passage uit Perspectiefnota over 2020:

Voorzitter, ’t ziet er financieel weer goed uit. Hoewel het structureel niet overhoudt, wel sluitend. En dan zijn er nog de nodige veiligheden ingebouwd, zoals het opnieuw vullen van de voorziening sociaal domein om maar eens wat te noemen. Qua reservepositie is het helemaal uitzonderlijk netjes, zeker nu de precario zaak bij de Hoge Raad iedere keer in het voordeel van de gemeente Zaltbommel wordt beslecht. Dat doet het college goed.

Financieel solide

Op dit moment zitten we in een periode van stevige economische groei. Dan is het juist nu zaak om de financiën goed op orde te hebben en te houden. Wat de SGP betreft gaan we de komende jaren inzetten op stabilisatie van de structurele uitgaven. En dan is het wat ons betreft een goed idee om in te zetten op stevige investeringen in de openbare ruimte. Dat moeten dan investeringen zijn die de structurele lasten niet verhogen, en liefst verlagen. Bijvoorbeeld door de aanleg van minder onderhoudsintensief groen. Mooie voorbeelden zijn de geasfalteerde paden op begraafplaatsen en het aanbrengen van hardhouten beschoeiing langs sloten.

> Graag horen we van het college of zij mogelijkheden ziet om het komende jaar of de komende jaren te investeren om de structurele lasten op met name onderhoud te stabiliseren of te verlagen.