HomeNieuwsUitgelicht: Zondagsrust

Uitgelicht: Zondagsrust

Publicatiedatum: 9 nov. 2017

Passage uit Algemene Beschouwingen over begroting 2018:

Voorzitter, bij goed wonen hoort wat de SGP betreft zeker zondagsrust. Wij vinden het fijn dat in het coalitie akkoord staat dat de coalitie zelf geen activiteiten organiseert op zondag. Recent hoorden wij van het uitvoeren van het leggen van een kabel in de openbare ruimte op zondag. De vraag aan het college:

Is dit het college bekend? Zo ja, wordt dit in de toekomst voorkomen?