HomeNieuwsUitvoeringsprogramma en herijking Visie Binnenstad

Uitvoeringsprogramma en herijking Visie Binnenstad

Publicatiedatum: 16 feb. 2017

Gemeenteraad 16-02-17

Bij de behandeling in de raad stemde de SGP in met de visie binnenstad. Wel zijn hier enkele opmerkingen bij te maken.

1. We hebben een mooie binnenstad in Zaltbommel. Iedereen die daar woont en het naar zijn zin heeft, past daar. Gewoon, zonder dat een overheid zich daar mee bemoeit. De overheid handelt dus niet zozeer regulerend, maar organiserend en faciliterend en neemt belemmeringen voor bewoners en ondernemers weg.

2. Los als overheid concrete problemen in de binnenstad op, zoals trottoirs en lantaarnpalen.

3. De SGP is niet voor een bruisbudget. Dat gaat meestal ten koste van rust en zondagsrust.

4. Een ondernemersfonds mag geen te dominante rol innemen.

5. “City Marketing” is wat de SGP betreft te hoog gegrepen voor de omvang van een stad als Zaltbommel. Laten we gewoon met beide benen op de grond blijven staan en promoot onze stad op een passende manier.

De SGP diende een motie in, ondersteund door de VVD, waarin het college werd gevraagd om met een voorstel te komen om een “blauwe zone” in te richten in de binnenstad voor het assenkruis voor de periode van één jaar en de effecten hiervan te meten en in 2018 te evalueren. Uit het voorstel van het college zou dan moeten blijken wat de kosten van dit alles zouden betreffen zodat er op basis van die informatie een besluit kan worden genomen. Dit voorstel haalde geen meerderheid.

De SGP stemde in met een motie van VVD/CDA om de effecten van andere “grote” plannen rond de binnenstad te onderzoeken, wat daarvan de uitwerking is voor de binnenstad en daarna een nieuwe visie te formuleren.