HomeNieuwsVAB-beleid

VAB-beleid

Publicatiedatum: 26 sep. 2019

 

De gehele coalitie steunde het collegevoorstel en stemde tegen de moties en amendementen, zodat het collegevoorstel werd aanvaard.

Gemeente Zaltbommel, maar Maasdriel, heeft in 2017 het beleid aangenomen dat als Voormalige Agrarische Bedrijfsgebouwen gesloopt worden hier een woning voor terug gebouwd mag worden. De nieuw te bouwen woning mag 750 m3 groot zijn, met een afwijking van +10% en de mogelijkheid om bijgebouwen tot 100 m2 bij de woning te trekken. Dit is volgens de Structuurvisie Buitengbied alleen toegestaan in het gemengd landelijk gebied, dus in grote lijnen de bebouwde omgeveing van de dorpen.

Om verpaupering van het open agrarisch gebied door leegstaande bedrijfsgebouwen tegen te gaan stelde het college voor om de mogelijkheid van het VAB-beleid ook daar toe te staan. De gehele oppositie liep tegen dit voorstel te hoop. de één vond 750 m3 als woninggrootte het maximum, de ander was tegen uitbreiding van de mogelijkheid. Ze dienen twee moties en een amendement in.

De SGP is voorstander van het VAB-beleid en ook om de mogelijkheid uit te breiden naar het open agrarisch gebied. De agrariërs stoppen veelal niet omdat ze dat zo graag willen, maar uit noodzaak. We moeten daarom deze inwoners zo veel mogelijk ter wille zijn.