HomeNieuwsVerlaging tarief grafrechten + grafrecht v. onbepaalde tijd

Verlaging tarief grafrechten + grafrecht v. onbepaalde tijd

Publicatiedatum: 21 dec. 2018

Gemeenteraad 13-12-2018

Tijdens de raadsvergadering kwam o.a. dit onderwerp aan bod: ' Verwerken bestuursakkoord in tarieven grafrechten en invoeren grafrechten voor onbepaalde tijd'

De volgende omschrijving met bijbehorend besluit was aan de orde:

 

Vanuit de samenleving wordt gevraagd naar de mogelijkheid om grafrechten voor onbepaalde tijd te kunnen afsluiten. Voor graven voor onbepaalde tijd, die in 2013 zijn omgezet naar een grafrecht van 30 jaar, betekent dit dat de oorspronkelijke grafrechten worden hersteld. Wel zal ook voor deze graven een financiële bijdrage worden gevraagd voor het onderhoud aan de begraafplaatsen.

Daarnaast komen wij tegemoet aan vragen vanuit de rechthebbenden om een graf na 20 jaar grafrust te mogen ruimen en hergebruiken, waardoor een graf de status krijgt van 'familiegraf'. In het Bestuursakkoord van het voorjaar 2018 is besloten om de grafrechten voor de begraafplaatsen met €  35.000 te verminderen. Dit leidt in 2019 tot een verlaging van de diverse grafrechttarieven, opgenomen in de Tarieventabel behorend bij de Verordening lijkbezorgingsrechten.

 

b e s l u i t : De volgende uitgangspunten vast te stellen:

1) Aanpassen van de beheerverordening met grafrechten voor onbepaalde tijd;

2) Invoeren van de mogelijkheid voor rechthebbenden om 20 jaar na de laatste bijzetting het graf te mogen ruimen en hergebruiken.

Bij monde van Liza Biesheuvel heeft de SGP de volgende stemverklaring gegeven:

De SGP hamert er al jaren op dat de grafrechten fors verlaagd moeten worden. Het zal u dan ook niet verbazen dat we blij zijn dat na jaren van aandringen de wethouder aan onze oproep is tegemoet gekomen. Ook de mogelijkheid om grafrechten voor onbepaalde af te sluiten stemt tot tevredenheid.

De SGP steunt daarom van harte dit raadsvoorstel.

 

Het besluit werd unaniem aangenomen.