HomeNieuwsWerkbezoek en campagneavond 08-03-19

Werkbezoek en campagneavond 08-03-19

Publicatiedatum: 11 mrt. 2019

Vrijdag 8 maart 2019 hebben SGP Gelderland en SGP waterschap Rivierenland een bezoek gebracht aan de gemeente Zaltbommel.

Daarin zijn beide geledingen bijgepraat over een aantal onderwerpen die zowel de gemeente Zaltbommel als hen aangaan. Zo zijn de lange aanrijtijden van de ambulances in de gemeente Zaltbommel duidelijk gemaakt aan de hand van cijfers. De bijeenkomst startte in Poederoijen. Het dorp in de gemeente Zaltbommel waar de ambulances het minste op tijd komen: in 2018 kwam de ambulance bij spoed daar meestal te laat.

De ontwikkelingen op het gebied van de tuinbouw spelen altijd een rol bij gesprekken met de provincie en het waterschap. De provincie Gelderland is de grootste financier van de herstructurering van de tuinbouw. Samen met het waterschap en de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel nemen ze deel in het zogenaamde PHTB (Programma Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard). Door vertegenwoordigers vanuit de tuinbouw zijn we op de hoogte gebracht van de stand van zaken.

De gaswinning in het gasveld Brakel is als eerste voor onze inwoners een belangrijk punt. Maar ook voor het waterschap van belang. Bodemdaling betekent ook dat dijken zakken. Desastreus voor veilige dijken, onmisbaar in het rivierengebied. De recent in de gemeente Zaltbommel unaniem aangenomen motie om de gaswinning vanwege de risico ’s van grotere bodemdaling niet uit te breiden, vormde tijdens het gesprek de rode lijn.

Het niet bestaande fietspad langs de Bergsche Maasdijk was het volgende onderwerp. Al jarenlang lobbyt de SGP bij de provincie Gelderland om een fietspad aan te leggen langs de binnenkant van deze dijk. Recent is in de gemeenteraad van Zaltbommel een motie aangenomen om dit te realiseren.

Tijdens het bezoek aan een boer in de gemeente Zaltbommel zijn de asbestdaken besproken. Ook allerlei andere onderwerpen waar de boer anno 2019 mee te maken heeft. Het was goed om een gepassioneerde boer te treffen, die uiteraard een rendabele bedrijfsvoering moet draaien, maar ook oog heeft voor het welzijn van de dieren.

’s Avonds was er in Nederhemert een bijeenkomst voor de inwoners van de gemeente Zaltbommel. Na een bijdrage van SGP Gelderland en SGP Rivierenland volgde een paneldiscussie waaraan ook SGP Zaltbommel deelnam. Over diverse onderwerpen werd van gedachte gewisseld.

Het was een nuttige en leerzame dag. Het is goed om elkaar vanuit diverse fracties zo af en toe te ontmoeten en daarbij ook de inwoners te spreken.