HomeNieuwsWonen en ruimtelijke ordening

Wonen en ruimtelijke ordening

Publicatiedatum: 12 mei 2018

Passages uit Bestuursakkoord 2018-2022

Genoeg woningen in alle plaatsen in de gemeente
Er is een tekort aan sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen. Hoe groot dat tekort is, moet duidelijk worden. We brengen de woningbehoefte voor alle plaatsen in de gemeente breed in kaart met specifieke aandacht voor jongeren. Op veel plaatsen zijn de mogelijkheden voor woningbouw helemaal of bijna uitgeput. We maken er werk van om nieuwe planruimte te vinden. Daarna maken we duidelijke en realistische afspraken met woningbouwcorporaties. Scheefwonen (als een sociale huurwoning wordt bewoond door iemand die in feite te veel verdient om in een sociale huurwoning te mogen wonen) moet worden tegen gegaan.

Uitgangspunt is een goede mix van woningen, waarbij ook vernieuwende huisvesting zoals tiny houses een kans krijgt. Het succesvolle Incidentele Particuliere Woningbouwbeleid zetten we voort. Om (zelf) bouwen niet te ontmoedigen bekijken we kritisch of welstandseisen kunnen worden versoepeld of afgeschaft. Maar dan wel zonder dat het belang van cultuurhistorische aspecten wordt aangetast.

Buitenstad
Bij de realisatie van de Buitenstad willen wij een wenselijke, duurzame en gedragen invulling realiseren.  Wij nemen geluiden uit de samenleving serieus en zullen in gesprek gaan met partijen.

 

Goede ruimtelijke ordening
Ruimtelijke ordening is bij uitstek een onderwerp waarbij we inwoners willen betrekken. Het gaat tenslotte over de kwaliteit van de eigen leefomgeving. We hebben een aantal uitgangspunten waaraan die goede ruimtelijke ordening moet voldoen. Die zijn:
• Wij willen de ruimte goed benutten.
• Open gebied blijft zoveel mogelijk open.
• Er komen geen winkels buiten de bebouwde kom om de levensvatbaarheid van bestaande winkelgebieden overeind te houden.

 

Omgevingsvisie
Voor de invoering van de omgevingswet moet een omgevingsvisie worden opgesteld. Wij streven hierbij naar een zo breed mogelijk draagvlak in de gemeenteraad en vaststelling op Bommelerwaards niveau.