HomeNieuwsZelfredzaamheid en preventie

Zelfredzaamheid en preventie

Publicatiedatum: 12 mei 2018

Passages uit Bestuursakkoord 2018-2022

Inzet op zelfredzaamheid
De afgelopen jaren is binnen de gemeente hard gewerkt aan de implementatie van de transities binnen het sociaal domein. Het beleidsplan sociaal domein biedt goede handvatten voor een adequaat programma voor de thema’s jongerenhuisvesting, armoedebestrijding, zorgmijding en eigen bijdrage, laagdrempelige activiteiten, positieve gezondheid en samenredzaamheid. We hechten groot belang aan zelfredzaamheid van mensen, zodat zij hun leven kunnen inrichten zonder een constante bemoeienis van allerlei zorg-/overheidsinstanties.

 

Focus op preventie blijft
In de zorg blijven we vasthouden aan het uitgangspunt ‘voorkomen is beter dan genezen’. De (financiële) inzet op preventie blijft daarom gehandhaafd. Ditzelfde geldt voor de inzet van de buurteams en buurtzorg jong waardoor doorverwijzing naar dure zorg kan worden verminderd. Doordat er geen wachttijden zijn, kunnen zorgvragen hier snel worden behandeld. Dit heeft op zich al een dempend effect op de totale zorgbehoefte.