Wim van der Toorn

Raadslid

Waarom bent u actief in de politiek?

In een aantal vergaderingen werd gezocht naar personen die op een verkiesbare plaats zouden willen staan. Doordat één van de raadsleden ziek was geworden en inmiddels ook is overleden en de andere door drukke werkzaamheden het werk in de gemeenteraad niet meer kon doen, werden er in elk geval 2 personen gezocht voor een plaats bovenaan de lijst. De vraag om na te denken over een verkiesbare plaats heb ik positief beantwoord. Daardoor kwam ik op de 4e plaats te staan. Van jongs af aan voel ik me betrokken bij de politiek en met name ook bij de SGP. Voordat ik de stemgerechtigde leeftijd bereikte ging ik mee naar vergaderingen, o.a. ook naar de landelijke partijdag. In de loop der jaren heb ik verschillende keren op de lijst gestaan en heb ik me politiek betrokken gevoeld. Ik vind het een roeping om mij daar ook voor in te zetten. Politiek bedrijven vanuit Bijbels uitgangspunt is niet makkelijk, maar ook niet moeilijk. Niet makkelijk, omdat Bijbelse normen en waarden steeds verder naar de achtergrond van de maatschappij worden gedreven en vaak niet worden begrepen. Maar ook niet moeilijk, omdat we werken vanuit de basis, datgene wat in de Bijbel wordt beschreven. 

Wat wilt u bereiken als raadslid?

Het verkiezingsprogramma heeft als titel 'Goed wonen'. En dat in de brede zin van het woord. Goed wonen, vanuit de gedacht dat alles op deze wereld door God wordt bestuurd en wij zo ook moeten leven en handelen. Ook in de politiek. Maar ook vanuit het praktische denken: wat is goed wonen nu eigenlijk voor de burger. En dan elke burger in de gemeente. Wat kan ik daar als raadslid voor betekenen? Ik hoop 'goed wonen' ook praktisch te kunnen invullen, zodat elke burger in de gemeente kan zeggen dat het in onze gemeente echt goed wonen is. Dat betekent dat we een gezonde gemeente moeten zijn, waar het financieel goed geregeld is, waar de lasten van de burger niet onnodig omhoog gaan, waar men zich veilig en geborgen voelt. Maar ook waar het voldoet aan de normen en waarden vanuit de Bijbel.

Wat is úw speciale plek in de gemeente?

Ik woon bijna 27 jaar in Nederhemert. Opgegroeid in Scheveningen, onderdeel van de stad Den Haag. Dan is Nederhemert iets heel anders. Maar daar is het goed wonen. Je voelt je er veilig. In sociaal opzicht zijn de mensen er voor elkaar, ongeacht religie of politieke achtergrond. Nederhemert, een dorp waar bijna alles te vinden is, waar bedrijvigheid is en waar qua bedrijven en winkels een breed scala aanwezig is. Nederhemert, een dorp waar ik me thuis voel. Rust en bedrijvigheid in goede saamhorigheid.  

Nevenfuncties

Bezoldigd

  • Directeur CBS 'De Wegwijzer' te Nederhemert

Onbezoldigd

  • Secretaris van de Dorpskrant Nederhemert
Terug naar overzicht