Bestuur en Democratie

Steeds meer beleid wordt er vanuit 'Den Haag' overgeheveld naar de provincies en gemeenten. De SGP vindt het niet meer dan redelijk dat zij wel het geld moeten hebben om die taken uit te kunnen voeren.

Goed bestuur houdt ook in dat politici betrouwbaar zijn, dat Nederlandse burger ervan op aankan dat de politici doen wat ze zeggen. Met alleen bestuurlijke vernieuwing kom je er niet. Het gaat dan niet alleen om 'Den Haag', maar om de politici en bestuurders in alle lagen van ons politiek stelsel.

Terug naar overzicht
Bestuur en Democratie