Leven en Medische ethiek

Het leven is een prachtig geschenk van God. Het leven is daarom het beschermen waard, van het prilste begin tot het fragielste einde. Het maakt ook duidelijk dat we op een verantwoordelijke manier om moeten gaan met het broze, vergankelijke leven. De SGP staat voor liefde, zorg, aandacht en respect zodat we de problemen écht kunnen aanpakken. 

De zorg in ons land is van heel goede kwaliteit. Daar zijn we trots op en de overheid moet zorgen dat deze kwaliteit toegankelijk is en continu aangeboden blijft worden.

Zorg voor kwetsbaren, daar staan we voor. Een sociaal vangnet vinden we daarom belangrijk. Maar, onderling omkijken naar elkaar vinden we minstens zo belangrijk. Professionele hulpverlening is niet direct een kwestie van extra geld, maar van persoonlijke aandacht en zorg voor degenen die op die hulp zijn aangewezen en waardering van mensen die deze hulp, betaald of onbetaald, verlenen.

Terug naar overzicht
Leven en Medische ethiek