Wonen en Ruimte

De uitdagingen op de woningmarkt zijn groot. Er is een tekort aan woningen, de woningvoorraad sluit niet altijd goed aan op de vraag en er ligt een grote verduurzamingsopgave. Werk aan de winkel dus! Het is belangrijk dat er aanbodgericht gebouwd wordt: bouwen wat nodig is en niet alleen als verdienmodel. Voor de SGP is de Bijbelse opdracht van ‘bouwen en bewaren’ een belangrijk uitgangspunt. Niet zomaar landelijke gebieden volbouwen, maar zorgvuldig met de natuur en de beschikbare ruimte omgaan.

Zorgen voor voldoende aanbod van woonruimte moet eerst en vooral lokaal worden opgepakt. ‘Decentraal wat kan, centraal wat moet’ is daarom het motto van de SGP. De landelijke overheid moet faciliteren en stimuleren. Faciliteren door het scheppen van gunstige voorwaarden, door het beperken en stroomlijnen van (fiscale) regelgeving en door het beschikbaar stellen van financiële middelen om woningbouw te bevorderen. Stimuleren door het bevorderen van regionale samenwerking waarmee gemeente-overstijgende problemen op de woningmarkt opgelost kunnen worden. Op die manier zorgt het Rijk voor de randvoorwaarden. Het is aan de provincies om deze randvoorwaarden uit te werken en om gemeenten handvatten te geven om aan de slag te kunnen gaan.

De woonbehoefte van mensen en gezinnen verandert voortdurend. Een goede doorstroming is daarom van groot belang voor een gezonde woningmarkt. Op dit moment laat die doorstroming te wensen over. Dit ligt deels aan het beperkte aanbod van woningen, maar heeft ook te maken met de regels en regeltjes. De overheid kan daar wat aan doen, bijvoorbeeld door starters te helpen bij het vinden van een huis of door het aanjagen van de bouw van middeldure koop- en huurwoningen en sociale huurwoningen. Met name jongeren komen in de knel en kunnen geen betaalbare woning vinden; daar moet echt verandering in komen.

Daarnaast moet de bestaande woningvoorraad beter benut worden. Zo maken partners nu -om fiscale redenen- soms gebruik van twee woningen. Dit zorgt voor onnodige, extra druk op de woningmarkt. Tegelijk is het van belang dat de oorzaken van de problemen op de woningmarkt onderkend worden. gezinsverdunning en migratie zijn voorbeelden daarvan. Aandacht hebben voor de oorzaken kan de woningmarkt sneller uit het slop trekken. Zodat niet symptoombestrijding, maar een integrale aanpak van de woningmarkt voorop staat!


Terug naar overzicht
Wonen en Ruimte