U zocht op: Belastingen en subsidies, dit leverde 12 resultaten op.


Uitgelicht: Stabilisatie van de structurele uitgaven

SGP Zaltbommel / Actueel / 6 aug. 2019 / 43 woorden

Passage uit Perspectiefnota over 2020: Voorzitter, ’t ziet er financieel weer goed uit. Hoewel het structureel niet overhoudt, wel sluitend. en dan zijn er nog de nodige veiligheden ingebouwd, z...

Tarief afvalstoffenheffing

SGP Zaltbommel / Actueel / 18 jun. 2019 / 58 woorden

De hoogte van de afvalstoffenheffing van de AVRI lijkt de komende jaren telkens anders te zijn. Deze schommeling van de afvalstoffenheffing is onwenselijk richting de burger. De SP heeft voorgesteld o...

Uitgelicht: Lagere lasten voor de burger

SGP Zaltbommel / Actueel / 8 nov. 2018 / 52 woorden

Passage uit Algemene Beschouwingen over begroting 2018: Voorzitter, het is mooi om te zien dat de lokale lastendruk voor het tweede jaar op rij afneemt. Dat past wat de SGP betreft bij de solide gemee...

Solide financiƫn, geen verhoging lastendruk

SGP Zaltbommel / Actueel / 12 mei 2018 / 56 woorden

Passages uit Bestuursakkoord 2018-2022 Geen verhoging lastendruk De gemeente blijft het huidige financiële beleid voortzetten. Buiten de correctie voor inflatie stellen we geen verhoging van de t...

Uitgelicht: Representatiebudget

SGP Zaltbommel / Actueel / 6 jul. 2017 / 43 woorden

Passage uit Voorjaarsnota over 2018: Voorzitter, extra representatie budget. Lijkt prima. Maar als het uitdraait op sponsoring van rally’s die op zondag starten of eindigen in Zaltbommel, geeft ...

Uitgelicht: Verlagen van de lasten

SGP Zaltbommel / Actueel / 6 jul. 2017 / 50 woorden

Passage uit Voorjaarsnota over 2018: Voorzitter, De laatste voorjaarsnota van deze periode. Ongekend, hoe florissant de cijfers er uit zien. en dat terwijl het grote uitdelen in Den Haag nog moet begi...

Belastingen / (cultuur)subsidies

SGP Zaltbommel / Dossiers / 10 mrt. 2017

Uitgelicht: Een kleinere overheid en lagere OZB

SGP Zaltbommel / Actueel / 7 jul. 2016 / 42 woorden

Passage uit Voorjaarsnota over 2017: Voorzitter, het kan weer. Dat moet het college bij het opstellen van deze voorjaarsnota hebben gedacht. Er staan nogal wat plannetjes in die fors geld gaan ko...

Uitgelicht: Lastenverlichting

SGP Zaltbommel / Actueel / 12 nov. 2015 / 65 woorden

Passage uit Algemene Beschouwingen over begroting 2016: Voorzitter, de beste hulp om te bepalen wat belangrijk is in een gemeente, is vaak een crisis. Hoe vervelend het ook is om het als gemeente met ...

Uitgelicht: Precariobelasting & dure vergunningen en leges

SGP Zaltbommel / Actueel / 25 jun. 2015 / 40 woorden

Passage uit Voorjaarsnota over 2016: Precariobelasting Voorzitter, eerst in algemene zin over de voorjaarsnota. Vorig jaar was deze behoorlijk beleidsarm. Dat vonden we als SGP niet erg. Te vaak ...