U zocht op: Binnenstad, dit leverde 21 resultaten op.


Visie Binnenstad met o.a. parkeerbeleid

SGP Zaltbommel / Actueel / 10 dec. 2015 / 36 woorden

Gemeenteraad 10-12-2015 De visie Binnenstad is als opinienota aan de orde geweest in de raadsvergadering van 10 december 2015. Het college komt terug met een uitvoeringsprogramma. De SGP heeft aan het...

Uitgelicht: Visie Binnenstad

SGP Zaltbommel / Actueel / 6 nov. 2014 / 33 woorden

Passage uit Algemene Beschouwingen over begroting 2015: Voorzitter, in 2008 is de visie Binnenstad Zaltbommel vastgesteld. Dat is zes jaar geleden. Een doorwrocht document, dat rekening hield met visi...

Uitgelicht: Structuurvisie Binnenstad

SGP Zaltbommel / Actueel / 26 jun. 2014 / 39 woorden

Passage uit Voorjaarsnota over 2015: Voorzitter, ik heb het idee dat we oud collega Van ’t Zelfde van de CU missen. Op de rol staat een voorstel om 50.000 te gaan besteden om de structuurvi...

Nota van uitgangspunten Binnenstad Zaltbommel

SGP Zaltbommel / Actueel / 31 okt. 2013 / 40 woorden

De SGP stemt in met de uitgangspunten, die verwoord worden in de nota. Wel geeft de SGP aan tegen het autoluw maken van het assenkruis in de Binnenstad van Zaltbommel. Winkels dienen goed bereikbaar...

Uitvoeringsprogramma en herijking Visie Binnenstad

SGP Zaltbommel / Actueel / 16 feb. 2017 / 42 woorden

Gemeenteraad 16-02-17 Bij de behandeling in de raad stemde de SGP in met de visie Binnenstad. Wel zijn hier enkele opmerkingen bij te maken. 1. We hebben een mooie Binnenstad in Zaltbommel. Iedereen d...

Communicatie bij wijziging bestemmingsplannen

SGP Zaltbommel / Actueel / 2 okt. 2015 / 36 woorden

Gemeenteraad 01-10-2015 De SGP heeft bij de bespreking van het Bestemmingsplan Zaltbommel Binnenstad aangegeven hiermee akkoord te gaan. Een algemene opmerking hierbij is wel dat, wanneer een bes...

Parkeerbeleid binnenstad Zaltbommel

SGP Zaltbommel / Actueel / 27 feb. 2014 / 34 woorden

Gemeenteraad 27-02-2014 Het door het college voorgelegde stuk betrof alleen een actualisatie van het huidige parkeerbeleid. Niet meer en niet minder. In de raadsvergadering werd door andere partijen d...

Verkeersveiligheid en parkeren

SGP Zaltbommel / Actueel / 12 mei 2018 / 28 woorden

Passages uit Bestuursakkoord 2018-2022 Verkeersveiligheid We willen meer aandacht voor verkeersveiligheidsproblemen. Hiervoor maken we een gemeente breed programma. Bij het aanleggen van nieuwe strate...

Proef parkeren binnenstad: blauwe zone

SGP Zaltbommel / Actueel / 14 sep. 2017 / 36 woorden

Gemeenteraad 14-09-17 De voorjaarsnota 2018 bevatte een voorstel om een proef te starten met een zogeheten blauwe zone, een zone, waar alleen kort geparkeerd mag worden met een parkeerschijf. Bij de b...

Bijdrage Voorjaarsnota over 2018

SGP Zaltbommel / Actueel / 6 jul. 2017 / 35 woorden

Gemeenteraad 06-07-2017 Inleiding Voorzitter, De laatste voorjaarsnota van deze periode. Ongekend, hoe florissant de cijfers er uit zien. En dat terwijl het grote uitdelen in Den Haag nog moet beginne...