U zocht op: Gebiedsgericht werken, dit leverde 9 resultaten op.


Gebiedsgericht werken

SGP Zaltbommel / Actueel / 12 mei 2018 / 33 woorden

  Passages uit het Bestuursakkoord 2018-2022 Rol en positie dorps- en wijkraden We nodigen wijk- en dorpsplatforms uit om verbinding te zoeken met lokale bedrijven, scholen, verenigingen en inste...

“Oren en ogen in de samenleving”

SGP Zaltbommel / Actueel / 26 mrt. 2015 / 37 woorden

Gemeenteraad 28-03-2015 In het Rekenkamercommissie-rapport 'Oren en ogen in de samenleving' wordt besproken om van dorps- en wijkgericht werken (fase 1) door te gaan naar Gebiedsgericht werk...

Gebiedswethouder - symboolpolitiek

SGP Zaltbommel / Actueel / 26 mei 2016 / 40 woorden

...wethouder. In haar wijsheid heeft de coalitie besloten om hiervoor te kiezen. Gebiedsgericht werken is prima, daar krijgen we onze inwoners warm voor. Laten we ons daarop richten. Het maakt voor onze ...

Uitgelicht: Gebiedsgericht werken

SGP Zaltbommel / Actueel / 26 jun. 2014 / 39 woorden

Passage uit Voorjaarsnota over 2015: De voorjaarsnota bevat ook wat richtlijnen m.b.t. de opbouw van de begroting. Wat ons betreft prima. We vragen ons alleen wel af waarom er niet voor gekozen i...

Leefbaarheid, sport en recreatie

SGP Zaltbommel / Dossiers / 10 mrt. 2017

Uitgelicht: Projectbudget Dorps- en Wijkraden

SGP Zaltbommel / Actueel / 12 nov. 2015 / 29 woorden

Passage uit Algemene Beschouwingen over begroting 2016: We willen nog een element toevoegen. Steeds meer ontwikkelen dorps-/wijkraden zich als ‘dorpsverbeteraars’. Extra speeltoestellen en...

Uitgelicht: Leefbaarheidsmonitor

SGP Zaltbommel / Actueel / 25 jun. 2015 / 33 woorden

Passage uit Voorjaarsnota over 2016: Voorzitter, leefbaarheid is een breed begrip. Lastig te meten ook. De gemeente Zaltbommel doet een poging om inzicht te krijgen via de zogenaamde Leefbaarheid...

Bijdrage Voorjaarsnota over 2015

SGP Zaltbommel / Actueel / 26 jun. 2014 / 38 woorden

...in revolutie, maar in evolutie. In de volksmond heet zoiets rechts of conservatief. We kunnen dit ook Bijbels noemen, met voorbeelden waarbij het misgaat als een overheid een te grote vinger in de pap...

Uitgelicht: Dorps- en Wijkraden

SGP Zaltbommel / Actueel / 7 nov. 2013 / 36 woorden

Passage uit Algemene Beschouwingen over begroting 2014: Inmiddels zijn we als gemeente al weer even onderweg met het dorps- en wijkgericht werken. De eerste resultaten zijn in ieder geval de oprichtin...