U zocht op: Huisvesting arbeidsmigranten, dit leverde 8 resultaten op.


Huisvesting arbeidsmigranten

SGP Zaltbommel / Actueel / 12 mei 2018 / 35 woorden

Passage uit Bestuursakkoord 2018-2022 In mei 2018 is het ‘Plan van aanpak Huisvesting arbeidsmigranten Zaltbommel 2018’ door de gemeenteraad aangenomen. Dit plan van aanpak vormt een goede...

Wonen / huisvesting arbeidsmigranten

SGP Zaltbommel / Pagina's

Uitgelicht: Goed wonen

SGP Zaltbommel / Actueel / 8 nov. 2018 / 38 woorden

...ningbehoefte Dan wat meer specifiek over wonen. Op dit moment is er een behoorlijke behoefte aan woningen. Een behoefte die voor een groot gedeelte de afgelopen jaren is gegroeid maar door de jaren va...

Huisvesting arbeidsmigranten Zaltbommel

SGP Zaltbommel / Actueel / 1 jun. 2017 / 34 woorden

Gemeenteraad 01-06-2017 We hebben in ons gebied nogal een behoefte aan laaggeschoolde arbeidskrachten, al dan niet op piekmomenten. Dat heeft uiteraard te maken met de aanwezigheid van een behoorlijk ...

Wonen / huisvesting arbeidsmigranten

SGP Zaltbommel / Dossiers / 10 mrt. 2017

Herziening beleid huisvesting arbeidsmigranten

SGP Zaltbommel / Actueel / 15 dec. 2016 / 36 woorden

Gemeenteraad 15-12-16 Het doel van beleid is: Creëren van kwalitatieve Huisvesting voor arbeidsmigranten. arbeidsmigranten zijn volgens de sector onmisbaar, voor bepaalde werkzaamheden, bijvoorbe...

Algemene Beschouwingen begroting 2019

SGP Zaltbommel / Actueel / 8 nov. 2018 / 41 woorden

...nsen en omgekeerd. Als tweede wil ik noemen dat er wat de SGP betreft sprake moet zijn van een beheerste groei. We gaan niet de nummer één industriestad worden of de gemeente met het gro...

Uitgelicht: Arbeidsmigranten

SGP Zaltbommel / Actueel / 9 nov. 2017 / 34 woorden

Passage uit Algemene Beschouwingen over begroting 2018: arbeidsmigranten. Alleen dat woord uitspreken schrikt op. Voorzitter, als SGP hebben we bij de vaststelling van de visie te makkelijk toch ...