U zocht op: Maasdriel, dit leverde 34 resultaten op.


Samenwerking Maasdriel & Zaltbommel

SGP Zaltbommel / Actueel / 10 jul. 2015 / 39 woorden

... operatie: de SGP gaat akkoord met de samenwerking op de vier onderdelen: - Financiën - Personeelszaken - Juridische zaken - En Automatisering En daar blijft het voor ons vanavond ook bij als het...

SGP stemt in met Intentieverklaring Samenwerking Maasdriel

SGP Zaltbommel / Actueel / 5 mrt. 2015 / 40 woorden

...dat de SGP geen scenario 's steunt waarin onze gemeente opgaat in een andere gemeente. Wel steunt de SGP samenwerking met de gemeente Maasdriel om samen in de regio Rivierenland of eventuele andere ve...

Uitgelicht: Onderzoek samenwerking met Maasdriel

SGP Zaltbommel / Actueel / 10 nov. 2016 / 41 woorden

...Zaltbommel is op vier onderdelen ambtelijk aan het samenwerken met buurgemeente Maasdriel. De SGP heeft daar mee in gestemd. Wij staan voor de keuzes die we maken. We houden ons dan ook verre van het ...

Uitgelicht: Transparantie over samenwerking Maasdriel

SGP Zaltbommel / Actueel / 7 jul. 2016 / 34 woorden

Passage uit Voorjaarsnota over 2017: Voorzitter, samenwerking tussen Maasdriel en Zaltbommel mag niet in ontbreken in de voorjaarsnota. Ook dat heeft een structurele financiële component. Ma...

Uitgelicht: Samenwerken met Maasdriel

SGP Zaltbommel / Actueel / 6 nov. 2014 / 36 woorden

...sultaat. Dat resultaat kan enerzijds efficiency zijn, oftewel: het kost minder. Aan de andere kant, kan het ook effectiviteit zijn: het wordt beter. Herindeling voldoet niet aan deze criteria en is da...

Uitgelicht: Uitgangspunten samenwerking Maasdriel

SGP Zaltbommel / Actueel / 7 nov. 2013 / 35 woorden

...einere gemeenten! Vanmiddag wordt een extra lading gegeven aan het onderwerp samenwerking door het agenderen van het rapport van de verkenning die is uitgevoerd. Met de reeds genoemde stelregels in he...

Maasdriel / Tegen herindeling

SGP Zaltbommel / Pagina's

Uitgelicht: Programmaplan Samenwerking (met Maasdriel)

SGP Zaltbommel / Actueel / 6 aug. 2019 / 33 woorden

Passage uit Perspectiefnota over 2020: Als eerst het ‘Programmaplan Samenwerking’. De SGP is niet tegen het opstellen ervan zolang dit binnen de kaders van het bestuursakkoord gebeurt. Ove...

Geen herindeling maar wel samenwerking

SGP Zaltbommel / Actueel / 12 mei 2018 / 31 woorden

Passages uit Bestuursakkoord 2018-2022 Geen actie richting herindelen met Maasdriel Het gemeentebestuur neemt in de komende bestuursperiode geen actie ter voorbereiding van een herindeling. Herindelin...

Uitgelicht: Herindeling

SGP Zaltbommel / Actueel / 9 nov. 2017 / 43 woorden

...l. Voorzitter, de SGP blijft erbij dat het de inwoners van Zaltbommel absoluut niet dient om samen te gaan met gemeente Maasdriel. En dat is nu niet en ook na de verkiezingen niet. Moet het nog duidel...