U zocht op: Poorterij, dit leverde 12 resultaten op.


Informatienota Poorterij

SGP Zaltbommel / Actueel / 10 apr. 2015 / 43 woorden

...e SGP, besloten om €150.000 subsidie uit trekken voor De Poorterij in de komende vijf jaren. Het zij zo, dat is niet wat nu aan de orde is. Als SGP waren we onaangenaam verrast door de €70.0...

Schriftelijke vragen n.a.v. problemen bij Poorterij

SGP Zaltbommel / Actueel / 31 mrt. 2015 / 31 woorden

...tiesten ondernemers zijn en derhalve ondernemersrisico (o.a. debiteurenrisico) lopen? Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend is, waarom moet de gemeente € 70.000 gaan betalen om de vordering...

De Poorterij

SGP Zaltbommel / Actueel / 31 okt. 2013 / 38 woorden

Het ging bij dit voorstel met name om een doorstart van theater De Poorterij. De SGP blijft een kritisch volger van deze ontwikkeling. De voorgestelde verzelfstandiging is positief, maar een jaar ex...

Uitgelicht: Stop schaduw-subsidiƫring Poorterij

SGP Zaltbommel / Actueel / 12 nov. 2015 / 35 woorden

Passage uit Algemene Beschouwingen over begroting 2016: Uit de jaarstukken van NV de Poorterij blijkt een negatief resultaat van € 93.000 over 2014. Stop met deze schaduw subsidiëring, zo is...

Prestatieovereenkomst Stichting Podiumkunst Zaltbommel

SGP Zaltbommel / Actueel / 2 jul. 2015 / 40 woorden

...s het daar niet mee eens) vond in een debat van 2013 over de Poorterij dat er vertrouwen was in de continuïteit. De nieuwe situatie zou een einde maken aan oncontroleerbaarheid van subsidiegelden...

Ontwikkelingen Poorterij

SGP Zaltbommel / Actueel / 4 jun. 2015 / 34 woorden

...t er financieringsproblemen waren. Voorstel werd toen gedaan om € 70.000 te betalen aan de artiesten. De SGP heeft hier direct tegen geageerd, omdat artiesten ondernemers zijn en daarom zelf hun ...

De Poorterij

SGP Zaltbommel / Actueel / 12 dec. 2019 / 41 woorden

  Nadat de Gemeente Zaltbommel in 2013 De Poorterij met een bruidschat op eigen benen had gezet, werd de Gemeente enkele weken geleden toch weer betrokken bij De Poorterij. De exploitant van De P...

Schriftelijke vragen n.a.v. extra subsidie podiumkunsten

SGP Zaltbommel / Actueel / 10 feb. 2016 / 41 woorden

...Klopt het dat op het moment van afsluiten van de overeenkomst met de CMN-groep al bekend was dat de volledige subsidie van het eerste halfjaar al gebruikt was? Zo ja, waarom is hier dan bij het afslui...

Belastingen / (cultuur)subsidies

SGP Zaltbommel / Dossiers / 10 mrt. 2017

Algemene Beschouwingen begroting 2016

SGP Zaltbommel / Actueel / 12 nov. 2015 / 28 woorden

... toevoegen. Steeds meer ontwikkelen dorps-/wijkraden zich als ‘dorpsverbeteraars’. Extra speeltoestellen en bankjes worden geregeld. Straten worden opgeknapt en extra lantaarnpalen geplaat...