U zocht op: Woning(bouw), dit leverde 15 resultaten op.


Uitgelicht: Goed wonen

SGP Zaltbommel / Actueel / 8 nov. 2018 / 36 woorden

  Passage uit Algemene Beschouwingen over begroting 2018: De richting die onze gemeente wat de SGP betreft op moet gaan bewegen kan wat ons betreft worden gevat in twee speerpunten. Dat zijn goed...

Wonen en ruimtelijke ordening

SGP Zaltbommel / Actueel / 12 mei 2018 / 34 woorden

Passages uit Bestuursakkoord 2018-2022 Genoeg woningen in alle plaatsen in de gemeente Er is een tekort aan sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen. Hoe groot dat tekort is, moet duidelijk worde...

Beleid Incidentele Particuliere Woningbouw

SGP Zaltbommel / Actueel / 29 jun. 2017 / 37 woorden

Gemeenteraad 29-06-17 In de raad van 29 juni 2017 is het IPW-beleid van de gemeente Zaltbommel aan de orde geweest. Ons raadslid Lisa Biesheuvel hield daar zijn maiden speech. Hij hield zijn eerste re...

Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)

SGP Zaltbommel / Actueel / 30 mrt. 2017 / 34 woorden

Gemeenteraad 30-03-2017 De ‘VAB’ regeling Zaltbommel gaat werken met een nieuwe zgn. Vrijkomende Agrarische Bebouwing regeling. Dat is een set met regels waarmee niet meer gebruikte agrari...

Wonen / huisvesting arbeidsmigranten

SGP Zaltbommel / Dossiers / 10 mrt. 2017

Plan E.P. van Ooijenstraat Aalst

SGP Zaltbommel / Actueel / 26 jan. 2017 / 40 woorden

Gemeenteraad 26-01-17 In zijn eerste termijn houdt fractievoorzitter Geert Bok het kort. Dit zijn van die plannen waar je niet echt blij mee bent. Dat heeft hij in de carrousel ook naar vore...

Woningbouw Agnietentuin (Torentuin)

SGP Zaltbommel / Actueel / 15 dec. 2016 / 35 woorden

Gemeenteraad 15-12-16 Op de raadsvergadering van 15 december 2016 kwam het voorstel om nog 18 woningen te realiseren in de Agnietentuin aan de orde. Het tekort van 375.000,- hierbij zou ten laste kome...

Deltaprogramma tijdelijke huisvesting

SGP Zaltbommel / Actueel / 22 jan. 2016 / 34 woorden

Gemeenteraad 21-01-2016 Acht jaar wachten op een huurwoning. Kan zomaar gebeuren in de gemeente Zaltbommel. Dat is te lang. Daarom is het Deltaprogramma tijdelijke huisvesting welkom. Hoewel het niet ...

IPW Brakel, Waaldijk 99c

SGP Zaltbommel / Actueel / 22 jan. 2016 / 40 woorden

Gemeenteraad 21-01-2016 Een mooie woning op een mooie plaats in Brakel. En ook nog eens opruimen van verwilderd groen en het slopen van een oude schuur. Mooier kan het toch niet? Daar denken de toekom...

Communicatie bij wijziging bestemmingsplannen

SGP Zaltbommel / Actueel / 2 okt. 2015 / 34 woorden

Gemeenteraad 01-10-2015 De SGP heeft bij de bespreking van het Bestemmingsplan Zaltbommel Binnenstad aangegeven hiermee akkoord te gaan. Een algemene opmerking hierbij is wel dat, wanneer een bes...