U zocht op: Zorg en ondersteuning, dit leverde 17 resultaten op.


Pleeg- en mantelzorg, eenzaamheid en ouderenzorg

SGP Zaltbommel / Actueel / 12 mei 2018 / 52 woorden

Passages uit Bestuursakkoord 2018-2022 Investeren in pleegZorg We investeren extra in pleeggezinnen, gezinshuizen en steungezinnen. Dit draagt bij aan een vermindering van het aantal uithuisplaatsinge...

Voorlichting vaccinatie

SGP Zaltbommel / Actueel / 18 jun. 2019 / 46 woorden

Raadsvergadering 06-06-19 Namens de SGP heeft Liza Biesheuvel het woord gevoerd over vaccinatie. Hij gaf o.a. aan dat er rond het punt vaccinatie op verschillende wijze wordt gedacht. In het kader daa...

Ondersteuning in het gezin

SGP Zaltbommel / Actueel / 12 mei 2018 / 55 woorden

Passages uit Bestuursakkoord 2018-2022 Versterken Buurtteams en BuurtZorg jong voor laagdrempelige Zorg in de buurt We bouwen de inzet van de Buurtteams en BuurtZorg Jong uit. Waar nodig versterken we...

Zelfredzaamheid en preventie

SGP Zaltbommel / Actueel / 12 mei 2018 / 52 woorden

Passages uit Bestuursakkoord 2018-2022 Inzet op zelfredzaamheid De afgelopen jaren is binnen de gemeente hard gewerkt aan de implementatie van de transities binnen het sociaal domein. Het beleidsplan ...

Uitgelicht: Opvoedondersteuning

SGP Zaltbommel / Actueel / 6 jul. 2017 / 54 woorden

Passage uit Voorjaarsnota over 2018: Dan komen we aan het begin bij een punt waarop een structurele meevaller is te noteren. Het gaat om de subsidie opvoedingsondersteuning. Wij zijn benieuwd welke re...

Zorg en (sociale) ondersteuning

SGP Zaltbommel / Dossiers / 10 mrt. 2017

Structureel meer geld naar Veilig Thuis

SGP Zaltbommel / Actueel / 22 sep. 2016 / 50 woorden

Gemeenteraad 22-09-16 Dat er wat aan de hand is bij Veilig Thuis is niet nieuw. Herhaald heeft de SGP hier aandacht voor gevraagd. Eenmalig was er voor dit jaar al extra geld gevraagd. Dat wordt nu st...

Veilig Thuis: orde op zaken stellen nodig

SGP Zaltbommel / Actueel / 16 jun. 2016 / 49 woorden

Gemeenteraad 16-06-2016 Opnieuw moet er meer geld naar de GGD Gelderland Zuid, voor Veilig Thuis. Deze organisatie heeft te maken met veel meer meldingen dan verwacht. Dit leidde tot hoge wachtlijsten...

Begrotingswijziging Veilig Thuis

SGP Zaltbommel / Actueel / 25 feb. 2016 / 42 woorden

Gemeenteraad 25-02-2016 Tijdens de raadsvergadering van 25 februari 2016 kwam een begrotingswijziging aan de orde voor Veilig Thuis Gelderland Zuid. Veilig Thuis is ondergebracht bij de GGD Gelderland...

Meerjarenstrategie GGD Gelderland Zuid

SGP Zaltbommel / Actueel / 10 dec. 2015 / 55 woorden

Gemeenteraad 10-12-2015 In het voorstel komt naar voren dat er vanaf 2015 door de GGD gewerkt is aan de Meerjarenstrategie 2016-2019. Hiermee wil de GGD, vanuit de publieke dienstverlening voor de gem...