21 maart 2024

Raadsvergadering 21 maart 2024

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 21 maart zijn er tal van onderwerpen behandeld. De meest in het oog springende was de verklaring van de burgemeester over de gang van zaken rond de verbouwingvan het huis van de burgemeester. Als SGP bekijken we de zaken met een zekere nuchterheid. We weten dat we allemaal feilbare mensen zijn, daarom willen we niet de rechercheur spelen. Het is echter wel van belang dat we de burgemeester kunnen vertrouwen op zijn woord. Voor nu doen we dat. Er zijn
op dit moment geen feiten die het tegendeel bewijzen.

Wel of geen MFA? Het is een vraag die veel mensen bezighoudt. Half maart stond in de krant dat de grondaankoop van de baan is. Op vragen geeft de wethouder aan dat dit proces dynamisch is en er mogelijk nog ontwikkelingen komen. In de carroussel van 4 april en de raad van 18 april wordt dit behandeld.

De SP stelt een vraag over de maandelijkse sirene. In 2018 heeft de veiligheidsregio al besloten om dit systeem af te bouwen. Sinds 1998 is het in omgeving Zaltbommel 2x gebruikt. Sinds 2012 bestaat NL alert. Dit is in onze regio 7x ingezet. De gemeenteraad stemt ook in met een motie, waarmee zij de burgemeester oproept om ons standpunt in te brengen in de veiligheidsregio.

D66 vraagt aandacht voor de geluidsoverlast van het evenemententerrein bij de Waterpoort. In februari is daar carnaval gevierd. Hier hebben veel aanwonenden overlast van gehad. D66 wil dat er eerst een evaluatie van de carnaval komt, voordat er verdere stappen gezet worden in het aanwijzen van het definitieve evenemententerrein. De SGP steunt dit verzoek niet. De evaluatie komt binnen 2 weken, dus dat is niet zinvol. Wel zullen we als SGP kritisch kijken bij de beoordeling en het aanwijzen van de definitieve evenementenlocatie. Het zal voor u geen verrassing zijn dat de meeste evenementen niet op sympathie van de SGP kunnen rekenen.